เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
เนื่องจากบล.ธนชาต มีความประสงค์ระงับการให้บริการผ่าน www.ThanachartSec.co.th เป็นการถาวร โดยท่านสามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่ www.TNSitrade.com แทน ตั้งแต่วันที่ 28/2/2556 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการ Login ที่ www.TNSitrade.com
1. เรียก URL : www.TNSitrade.com
2. ในส่วนของ Member Login ให้เลือกที่ปุ่ม eFin Trade Plus หรือ iFIS
3. ระบุ Username และ Password เดิมที่เคยใช้ Login บน www.ThanachartSec.co.th
4. คลิกที่ปุ่ม Submit เพื่อเข้าสู่ระบบ
หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอินเทอร์เน็ต ที่หมายเลข TNS Internet Hotline โทร 02-217-8941, 02-217-8900
บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายการตลาดอิเลคทรอนิคส์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 
Dear Value Clients,
Thanachart Securities Public Company Limited would like to inform the suspension of service on www.ThanachartSec.co.th will be effective from 28/2/2013. You can login to iFIS internet on www.TNSitrade.com as described below;
How to login on www.TNSitrade.com
1. Go to URL : www.TNSitrade.com
2. Click eFin Trade Plus or iFIS button
3. Fill in your Username and Password
4. Click Submit
Should you have any queries, please call TNS Internet hotline 02-2178941,02-217-8900.
We apologise for the inconvenience this has caused you.
Yours Faithfully
Electronic Securities Trading Department,
Thanachart Securities Public Company Limited