ไทย Englishดูข้อมูลผลประกอบการ 3Q17 ย้อนหลัง เพียงพิมพ์ชื่อหุ้นผ่าน Line@thanachartsec ได้แล้ววันนี้ เพียง Add Friend Line ID : @thanachartsec (มี @ ด้วย)        
   กลุ่มธนชาต ดำเนินธุรกิจการเงินด้วยวิสัยทัศน์เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ จากความร่วมมือของทุกบริษัทภายในกลุ่ม ธนาคาร เช่าซื้อรถยนต์ หลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกันภัย และประกันชีวิต ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน


โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556