ไทย English++ พบกับ New Website หลักทรัพย์ธนชาต www.ThanachartSec.com ได้แล้ววันนี้ ++        
   บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กิจการ สร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ ประกอบกับเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางโดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทำให้ธนชาตได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่องค์กรและธุรกิจชั้นนำของประเทศมายาวนาน ทั้งธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริการพลังงาน และสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สินค้าอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นต้น

ประเภทการบริการ : บริษัทให้บริการวาณิชธนกิจครบวงจรดังนี้

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • การนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • การเป็นที่ปรึกษาการปรับองค์กร
  • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ที่ปรึกษาควบรวมกิจการ
  • ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้
  • การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การแปลงสภาพและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  • การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Our Selective Underwriting Track Record


Our Selective Financial Advisory Track Record


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาณิชธนกิจเพิ่มเติม ติดต่อ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจ
โทร. 02-056-8888