ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   การเปิดบัญชี SBL สำหรับลูกค้าเดิม

ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และข้อชี้แจงในการทำธุรกรรม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การเปิดบัญชี SBL สำหรับลูกค้าใหม่

  • ลงนามในชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเอกสาร KYC
  • ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และข้อชี้แจงในการทำธุรกรรม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • สำเนา Statement ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ SBL DESK โทร 0-2217-8777