ไทย Englishดูข้อมูลผลประกอบการ 3Q17 ย้อนหลัง เพียงพิมพ์ชื่อหุ้นผ่าน Line@thanachartsec ได้แล้ววันนี้ เพียง Add Friend Line ID : @thanachartsec (มี @ ด้วย)        
   การเปิดบัญชี SBL สำหรับลูกค้าเดิม

ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และข้อชี้แจงในการทำธุรกรรม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การเปิดบัญชี SBL สำหรับลูกค้าใหม่

  • ลงนามในชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเอกสาร KYC
  • ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และข้อชี้แจงในการทำธุรกรรม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
  • สำเนา Statement ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ SBL DESK คุณ ภัทรพร ประทุมฝาง
โทร +662 217 6524-5