ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
     • ทำไมต้องเปิดบัญชีกับ TNS ?

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 16  ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ให้บริการด้าน
การลงทุนแบบครบวงจร โดยมีผู้เชียวชาญมากประสบการณ์ด้านการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี
ที่สุดแก่ลูกค้าของเราภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับ TNS ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมโปรแกรมการซื้อขาย ข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมทั้งเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของเรา
สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน


Internet Trading
Windows
Mac
Smart Phone
iOS
Android
iPad
iPhone
Mobile
Tablet

Trading Application

SETTRADE Streaming

/
/
/
/
/
/

eFin Trade Plus

/
/
/
/
/

iFIS Internet

/

Trading Tools

TNS Genius Guide

/
/
/
/
/
/

TNS Stock Screening

/
/
/

eFin Stock PickUp

/

eFin for Mobile

/
/
/
/

Bisnews Liberty


Research Center

/
/
/
/
/
/

TNS TV Broadcast

/
/
/

Ask Analyst

/
/  • สนใจเปิดบัญชีอินเตอร์เน็ต กรุณาติดต่อ TNS Call Center : 02-056-8888