ไทย Englishดูข้อมูลผลประกอบการ 3Q17 ย้อนหลัง เพียงพิมพ์ชื่อหุ้นผ่าน Line@thanachartsec ได้แล้ววันนี้ เพียง Add Friend Line ID : @thanachartsec (มี @ ด้วย)        
    
แบบฟอร์ม
Download

 แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ Download
 แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์Download
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทมาร์จิ้น Credit BalanceDownload
แบบฟอร์มฝากเงินหลักประกัน (Bill Payment Slip)Download
 แบบฟอร์มการขอถอนเงิน สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  Download
 แบบฟอร์มการขอถอนเงิน สำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  Download
 แบบฟอร์มขอถอน/โอนหลักทรัพย์Download
 แบบฟอร์มคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์Download
 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  Download
 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารDownload
 แบบฟอร์มขอใช้บริการโอนเงินออนไลน์(E-Payment) ผ่านธนาคารกสิกรไทย(KBANK)Download
 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
Download
แบบสอบถามสถานะความเป็นบุคคล/นิติบุคคลอเมริกัน (FATCA)Download
แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
Download