ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

    1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หมายเลข 16 โดยให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าของบริษัทมีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัทยังเป็นกลุ่มผู้นำในการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าออนไลน์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรม คัดกรองหุ้น(Stock Screener) จากปัจจัยพื้นฐานและเครื่องมือเทคนิค นำมารวมกับกราฟทางเทคนิคและข่าวหุ้นเอาไว้ด้วยกันบนโปรแกรม “TNS Chart XPert” สำหรับผู้ใช้ TNSitrade for iPad, Streaming for Android และ
“TNS Chart” สำหรับผู้ใช้ TNSitrade for iPhones

โดยบริษัทฯได้พัฒนานวัตกรรมการเงินควบคู่ไปกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

     1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

บริษัทได้ให้บริการธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยบริษัทเปิดโอกาสในการลงทุนสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลเพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทได้ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ได้โดยตรงเกือบทั่วทุกมุมโลก ดังนี้

- ทวีเอเชีย : ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, ฟิลิปินส์, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, จีน, เวียดนาม, ลาว
- ทวีปออสเตรเลีย : ออสเตรเลีย
- ทวีปอเมริกา : สหรัฐอเมริกา, แคนาดา
- ทวีปยุโรป : เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อังกฤษ, อิตาลี, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, โปแลนด์, ออสเตรีย

บริษัทยังมีทางเลือกให้กับลูกค้า ที่สามารถเลือกขอรับบริการปรึกษาด้านการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศโดยส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่เชี่ยวชาญ หรือ ใช้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone; Android, iPhone, Window Phone บน Web-base platform) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     1.3 ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดทำบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพทันต่อเหตุการณ์ โดยบทวิเคราะห์จะสามารถสร้างโอกาสและเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจให้กับลูกค้าเพื่อการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่าและลดความเสี่ยง ด้วยบทวิเคราะห์ที่ครบวงจร บริษัทมีนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่คอยวิเคราะห์การลงทุนและจัดทำบทวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับนักลงทุนในแต่ละประเภท


2. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาการให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง จากสินค้าตัวแรก SET50 Index Futures สู่ SET50 Index Options ในเดือนตุลาคม 2550 รวมทั้ง Single Stock Futures ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และ Gold Futures ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้บริการซื้อขายสินค้าเพิ่มเติม คือ Mini Gold Futures หรือ 10 Baht Gold Futures ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553และ Interest Rate Futures ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 5Years Gov Bond Futures ในวันที่ 18 ตุลาคม  2553 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เปิดให้บริการซื้อขาย 6Months THBFIX Futures และ 3Months BIBOR Futures ในปี 2554เปิดให้บริการซื้อขาย Silver Futures และ Oil Futures รวมถึงเปิดให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในช่วงกลางคืนสำหรับ Gold Futures, Silver Futures และ Oil Futures และในปี 2555 เปิดให้บริการซื้อขาย USD Futures และ Sector Index Futures สินค้าทางด้านตราสารอนุพันธ์ตามข้างต้นได้รับความสนใจจากลูกค้าและนักลงทุนรายใหม่ในการเข้าลงทุนซื้อขายผ่านบริษัท โดยในปัจจุบันลูกค้าที่เข้าลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และลูกค้าสถาบันในประเทศ ซึ่งในอนาคตบริษัท ได้วางกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ปัจจุบันมีบริการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธ์ 2 รูปแบบ ได้แก่

     1. บริการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารอนุพันธ์
     2. บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้วยข้อมูลราคา Real Time และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว portfolio ของตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

บริษัทได้รับอนุญาตในการดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง โดยเริ่มให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) ในวันที่ 9 กันยายน 2552 โดยมีแนวคิดที่จะเพิ่มเครื่องมือทางการลงทุนให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร สามารถบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ระหว่างลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าผู้ให้ยืมสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ และลูกค้าผู้ยืม สามารถลงทุนในตลาดขาลงจากการขายชอร์ตได้

ในเดือน กันยายน 2554 บริษัทได้พัฒนาบริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้มีความสะดวก และรวดเร็วให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยระบบ SBL Real-time ที่ลูกค้าผู้ยืมสามารถขายชอร์ตได้ทันทีเมื่อมีการยืมหลักทรัพย์ และลูกค้าผู้ให้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทันทีเมื่อต้องการ

4. ธุรกิจการนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการงานใน 3 ลักษณะ คือ

     1. งานให้บริการแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น การจัดทำรายการเกี่ยวกับการโอน การจำนำ อายัดหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ แจ้งยอดการจัดสรร จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ คำนวณภาษี เงินปันผล ดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย การจัดทำรายงานต่างๆตามที่ผู้ออกหลักทรัพย์ร้องขอ เป็นต้น
     2. งานบริการให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ เช่น งานด้านทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ การออกใบหลักทรัพย์ใหม่ การจัดพิมพ์และส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นต้น
     3. งานบริการให้แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โครงการ ESOP เช่น งานด้านข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ งานด้านทะเบียนคุมรายละเอียดผู้ถือหลักทรัพย์ การให้บริการในการใช้สิทธิแปลงสภาพแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ การจัดทำรายการส่งให้กับบริษัทผู้ถือหลักทรัพย์ การจัดทำข้อมูลเพื่อให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นจดทะเบียน การให้บริการในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เป็นต้น

5. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และให้ข้อมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทนทั้งหมด 18 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายกองทุนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด และลูกค้าทั่วไป สามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับประเภทของการลงทุนได้ทุกรูปแบบ โดยมีจำนวนกองทุนที่ให้บริการขายมากถึง 600 กองทุน ในจำนวนนี้มีกองทุนใหม่ที่ทำสัญญาเพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 192 กองทุน

6. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ตั้งแต่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาบริษัทมีการนำเสนอบริการที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แก่บริษัทชั้นนำหลากหลายมากมาย

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนที่ต้องการระดมทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม ทั้งการเป็นที่ปรึกษาได้แก่บริษัทต่างๆในการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาอิสระในการให้ความเห็นต่อรายการต่างๆเป็นต้น

ในช่วงปี 2547-2556 บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนแก่ลูกค้าหลายราย ทั้งการเป็นผู้จัดการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการการจำหน่าย (Co-Lead underwriter) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Sub Underwriter) ตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

7. ธุรกิจการเป็นผู้ออกแบบและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทได้รับอนุญาตในการเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตั้งแต่เดือน กันยายน 2555 โดยเน้นไปที่หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50Index ที่มีปริมาณการซือขายสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาคลอบคลุมทุกหมวดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านราคาของหลักทรัยพ์อ้างอิง และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้น และในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งสิ้น 26 รุ่น