ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
    • พ.ศ. 2560

  ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Best Securities Company Awards -Retail Investors รางวัล Outstanding Derivatives House Awards และรางวัล Outstanding Deal of the Year Awards จาก SET AWARDS 2017 ครั้งที่ 14 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • พ.ศ. 2559

  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ได้แก่ รางวัล Best Local Brokerage in Thailand 2016 จากนิตยสาร Asia Money

  ได้รับรางวัล IFR Asia Award-IFR ASIA - Thailand Capital Markets Deal of the Year จากการมอบรางวัลในงาน 2016 IFR Asia Award โดยนิตยสาร IFR ASIA ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

  10th Annual Alpha Southeast Asia Deal&Solution Awards 2016, Alpha Southeast Asia รางวัล Best IPO Deal of the Year 2016 in Southeast Asia จากการมอบรางวัลในงาน 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal&Solution Awards 2016 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

  GlobalCapital Asia and Asiamoney รางวัล Best Country Deals 2016 (Thailand) ที่จัดขึ้นโดย GlobalCapital Asia and Asiamoney ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

 • พ.ศ. 2558

  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 รางวัล Best Local Brokerage in Thailand 2015 และ รางวัลอันดับ 1 Best Research on Small Caps Sector จากนิตยสาร Asia Money

  ได้รับการจัดอันดับที่ 10 Institutional Investor (II) Poll - Top 10 Thailand research

 • พ.ศ. 2557

  บริษัทได้รับรางวัล Best Local Broker for Trading and Execution in Thailand จากนิตยสารชั้นนำด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษ THE TRADE ASIA

 • พ.ศ. 2556

  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ได้แก่ รางวัล Best Local Brokerage in Thailand 2013 จากนิตยสาร Asia Money Poll

 • พ.ศ. 2555

  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ได้แก่ รางวัล Best Local Brokerage in Thailand 2012 จากนิตยสาร Asia Money Poll และรางวัล Outstanding Securities Company Awards "Retail Investors" จาก SET Awards 2012

 • พ.ศ. 2554

  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ รางวัล "The Most Improved Brokerage", รางวัลอันดับ 5 in Best Research House และ 2 Local House จากนิตยสาร Asia Money Poll และ 5 อันดับสูงสุด of other eight categories จากนิยสารฉบับเดียวกัน

 • พ.ศ. 2553

  ได้รับรางวัล Best Local Brokerage จาก Asia Money Poll จัดโดยนิตยสาร Asia Money โดยได้รับการจัดอันดับที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ - Overall Best Local Brokerage อันดับ 1 - Overal Best Research House for SAA Award for Analysts อันดับ2 - ได้รางวัลบูธดีเด่นในงาน SET in the City 2010

 • พ.ศ. 2552

  ได้รับการลงคะแนนคัดเลือกจาก Asia Money Poll จัดโดยนิตยสาร Asia Money โดยได้รับการจัดอันดับที่สำคัญดังต่อไปนี้ - Overall Country Research อันดับ4 (จากอันดับ3 ในปี 2551) - Best Analyst โดยคุณพิมพ์ผกา นิจการุณ อันดับ5

 • พ.ศ. 2551

  ได้รับการลงคะแนนคัดเลือกจาก Asia Money Poll จัดโดยนิตยสาร Asia Money โดยได้รับการจัดอันดับที่สำคัญดังต่อไปนี้ - Overall Contry Research อันดับ3 (จากอันดับ8 ในปี 2550) - Best Local Broker อันดับ4 - Most Independent Research Brokerage อันดับ3 - Overall Sales Services อันดับ3 - Best Analyst โดยคุณชุติมา วรมนตรี อันดับ4 คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ อันดับ13 คุณสุพัณณา สุวรรณเกิด อันดับ19

 • พ.ศ. 2550

  ได้รับรางวัล Best Bond Securities Firm จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2549 (ThaiBMA Best Bond Award 2006) โดยเป็นรางวับที่มอบให้แก่สถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ Active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอราคาซื้อขายตราสารหนี้

 • พ.ศ. 2549

  ได้รับรางวัล SET Award 2006 ในประเภทรางวัล “BEX Most Active Brokerage House of the Year” ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้สูงสุดและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในรอบปี 2548

 • พ.ศ. 2548

  ได้รับคัดเลือกเป็น “Best Local Brokerage in Thailand Over the Last 14 Years” โดยเป็นการรวมคะแนนสะสมตั้งแต่ปี 2533 ถึงปี 2546 จากนิตยสาร Asia Money