ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์


วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทาง www.TNSitrade.com

 • จะเริ่มต้นการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างไร?
  • ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อกำหนด Username และ Password ในการ Login เข้าระบบ โดย 
   • Username - ชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบใน www.TNSitrade.com จะต้องประกอบด้วยอักษร
                      หรือเลข 6-10 ตัว
   • Password - รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ จะต้องมีความยาว 6-10 ตัวอักษร ประกอบด้วย 
                      ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ [A-Z] พิมพ์เล็ก [a-z] และตัวเลข
   • PIN No. - รหัสผ่านที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 6 ตัว

  หมายเหตุ : ท่านสามารถกำหนด PIN No. ได้เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก หลังจากที่บริษัทได้ทำการอนุมัติการเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว

  • หลังจากนั้นก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านจะต้องโอนเงินหลักประกันมาฝากไว้ที่ TNS ก่อน โดยการนำฝากเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น สามารถทำได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก อ่านรายละเอียดวิธีการฝากเงินได้ ที่นี่
  • เมื่อฝากเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบอำนาจซื้อของท่านได้โดย Login เข้าสู่www.Tnsitrade.com จากนั้นไปที่หัวข้อ “สถานะพอร์ตโฟลิโอ” ตรวจสอบในหัวข้อ Line Avaliable หรือสามารตรวจสอบได้จากโปรแกรม Realtime ในหัวข้อ Line Avaliable  จากนั้นจึงสามารถเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีผ่านโปรแกรมเทรด TNSitrade


 • จะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างไร?
  • สำหรับลูกค้าระบบ Settrade
   • เลือกระบบ Settrade จากนั้น ระบุ Username และ Password และกด "Submit" เข้าสู่ระบบ
  • ไปที่เมนู “ห้องค้าออนไลน์” เลือกเมนู “TNSitrade” เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Realtime หรือ ไปที่เมนู “ส่งคำสั่งซื้อขาย” ซึ่งสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เช่นเดียวกัน
  • จากนั้นท่านสามารถเลือกคำสั่ง ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) โดยระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการ ราคา และรหัสซื้อขายของท่าน (PIN No.) จากนั้น กด "Submit"/”Buy” เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว คำสั่งของท่านจะถูกส่งไปที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อขายออกไป ได้จากส่วนล่างของหน้าจอ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งได้ทุกเมื่อตราบใดที่คำสั่งนั้น ยังไม่ได้รับการจับคู่(Matched)


  สำหรับลูกค้าระบบ eFin Trade Plus

  • เลือกระบบ eFin Trade Plus จากนั้น ระบุ Username และ Password
  • ไปที่เมนู eFin Trade Plus
  • เข้าสู่โปรแกรม โดยท่านสามารถเลือกเมนู “Start” เพื่อเข้าโปรแกรมบนเว็บไซต์ หรือ เลือก “Download” เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานบนเครื่อง PC
  • ในส่วนล่างของหน้าจอ EFin Trade Plus ท่านสามารถเลือกคำสั่ง ซื้อ(Buy) หรือ ขาย(Sell) โดยระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการ ราคา และรหัสซื้อขายของท่าน(PIN No.) จากนั้น กด "Send" เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว คำสั่งของท่านจะถูกส่งไปที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อขายออกไป ได้จากส่วนล่างของหน้าจอ EFin Trade Plus ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งได้ทุกเมื่อตราบใดที่คำสั่งนั้น ยังไม่ได้รับการจับคู่(Matched)


 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหรือไม่หลังจากที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติ ?
  1. กรณีบัญชีของท่านเป็นแบบวางเงินล่วงหน้า(Cash balance) ท่านจะต้องโอนเงินเข้ามาฝากไว้ที่บริษัทก่อนเพื่อใช้เป็นวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 50,000 บาท ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขาย โดยที่ท่านไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์เกินจำนวนเงินที่มีอยู่
  2. กรณีที่บัญชีของท่านเป็นประเภทหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ท่านจะต้องรอจนกว่าใบคำขอเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะได้รับการอนุมัติจากธนาคาร เมื่อ ATS ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมายและทาง email จากนั้นท่านจึงสามารถเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป

  หมายเหตุ : 

      - กรณีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระยะเวลาดำเนินการ
        ประมาณ 2 สัปดาห์
  1.     - กรณีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านตู้ ATM ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
  2.     - กรณีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านบริการ T-SMART FUND ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่
         กับการขอเปิดใช้ บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะได้รับการอนุมัติ จากธนาคาร


 • หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นจะทำได้อย่างไร?
 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งของท่านได้ตลอดเวลา ตราบใดที่คำสั่งนั้นๆ ยังไม่ได้รับการจับคู่(Matched)
  โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • ทำเครื่องหมาย / ที่ช่องว่างด้านหน้าคำสั่งที่ท่านต้องการยกเลิก
  • กดปุ่ม "Cancel"
  • ใส่รหัส (PIN No.)
  • กดปุ่ม “Confirm Cancel” หรือ “ok”


 • ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า วงเงินคงเหลือ (Line Available) ได้หรือไม่?
 • ระบบจะ Reject คำสั่งของท่านโดยอัตโนมัติ เนื่องจากวงเงินไม่พอ โดยท่านสามารถสั่งขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของ ท่านเท่านั้น


 • ต้องการดูรายการซื้อขายที่ครบกำหนดชำระเงินได้ที่ไหน?
 • คลิกเลือกเมนู "รายงานการซื้อขาย" (E-Statement) จากนั้นเลือก"ใบยืนยันรายการซื้อขาย" (Contract Note) ซึ่งเป็นใบแจ้งรายการซื้อขาย และจำนวนเงินที่ท่านจะได้รับสุทธิ/ จ่ายสุทธิ และแสดงวันที่ครบกำหนดชำระเงิน(Settlement date) ซึ่งถือเป็นเอกสาร Confirm จากทางบริษัทที่เป็นทางการ และสามารถดูรายการย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน โดยจะนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ในวันทำการถัดมาหลังจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์(T+1) นอกเหนือจากนี้ท่านยังสามารถดูความเคลื่อนไหวของหุ้น/ เงิน และดอกเบี้ยภายใต้เมนู "รายงานการซื้อขาย" (E-Statement) จาก Sub menu ดังต่อไปนี้
  • รายการซื้อขาย (Account statement):
   รายงานแสดงความเคลื่อนไหวหุ้นรายเดือนของเดือนล่าสุด ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือน
  • รายการฝาก-ถอนเงิน (Cash statement):
   รายงานแสดงการฝาก/ ถอน เงินของท่านในเดือนล่าสุด
  • รายการอัตราดอกเบี้ย (Interest Payment):
   รายงานแสดงดอกเบี้ยรายเดือนที่ท่านได้รับจากยอดเงินคงเหลือเดือนล่าสุด เฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางInternet ประเภท Cash Balance เท่านั้น


 • ต้องการดูวงเงินที่เหลือที่สามารถซื้อขายได้ที่ไหน?
 • ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ (Line Available) ที่ท่านสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ ณ เวลาขณะนั้น (Real Time) โดยไปที่เมนู “สถานะพอร์ตฟอลิโอ” หรือ เลือกที่โปรแกรม Realtime คือ TNSitrade และ eFin Trade Plus จากนั้นในโปรแกรมให้คลิกที่เมนู "Portfolio" เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ วงเงินจะถูกหักออกเท่ากับยอดมูลค่าซื้อที่รวมค่านายหน้าและภาษีแล้วทันที และหากท่านมีคำสั่งขายหลักทรัพย์ ระบบจะคืนวงเงินให้ท่านเมื่อรายการขายได้ถูกจับคู่ (Matched) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยจะคืนวงเงินให้เท่ากับมูลค่าที่ขายได้หักค่านายหน้า


 • จะทราบยอดซื้อขายระหว่างวันได้อย่างไร?
 • ท่านสามารถตรวจสอบยอดซื้อขายระหว่างวันได้ดังนี้
  • เลือกเมนู "รายงานการซื้อขาย"(E-Statement)
  • เลือกเมนู "ยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างวัน" (Intraday Summary)
  หรือ
  • เลือกโปรแกรม "TNSitrade"  / "eFin Trade Plus"
  • เลือกเมนู "พอร์ต" (Portfolio)
  • เลือกหัวข้อ "สรุปซื้อขาย" (Deal Summary)
  หากท่านต้องการทราบยอดเงินและรายการซื้อขายโดยรวม ที่เป็นเอกสารยืนยันเป็นทางการจากทางบริษัทที่ระบุ รายการซื้อขาย จำนวนเงินที่ท่านจะได้รับ / จ่ายสุทธิ และวันที่ครบกำหนดชำระเงิน โดยจะนำขึ้นระบบหลังวันที่ทำการซื้อขาย 1 วัน (T+1) สามารถตรวจสอบได้ที่
  • เลือกเมนู "รายงานการซื้อขาย"(E-Statement)
  • เลือกเมนู "ใบยืนยันรายการซื้อขาย" (Contract Note)


 • การรับเงินค่าขายหรือจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ จะทำอย่างไร?
 • กรณีที่ท่านวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัท(Cash Balance Account) ในการจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์บริษัทจะทำการหักเงินที่ท่านวางไว้ล่วงหน้า ในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน(T+3) และในการรับค่าขายหลักทรัพย์บริษัทจะทำการเพิ่มเงินที่ท่านวางไว้ล่วงหน้าในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน (T+3)

  กรณีที่ท่านใช้วิธีการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์วิธี หักเงินผ่านระบบหักบัญชีธนาคาร (Cash-ATS Account) บริษัทจะหัก/ นำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ณ. วันที่ครบกำหนดชำระเงิน(T+3)