ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม iFIS Internet


การเปิดใช้งานโปรแกรม iFIS Internet

 • การขอเปิดใช้งานโปรแกรม iFIS Internet มีกี่ประเภท?
 • 2 ประเภท คือ

              1. ขอใช้งานโปรแกรม iFIS Internet แบบดู Portfolio อย่างเดียว 
                 ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ทได้

              2. ขอใช้งานโปรแกรม iFIS Internet แบบส่งคำสั่งซื้อขายได้ ( Key Order ) • ถ้าต้องการขอใช้งานโปรแกรม iFIS Internet แบบ Key Order นั้น ลูกค้าจะต้องมีวงเงินในการซื้อขายขั้นต่ำเท่าไหร่?
 • ลูกค้าจะต้องมีวงเงินในการซื้อขายขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป


 • Username และ Password ในโปรแกรม iFIS Internet มีกี่ชุด?
 • Username และ Password มีจำนวน 2 ชุด คือ

  1. Username และ Password ที่ใช้ในการ Login เข้าระบบในหน้า
  www.TNSitrade.com 
      (ส่วนของ Member Login เลือกที่ปุ่ม iFIS) เพื่อดูข้อมูล E-Financethai, Aspen for Browser,
       Bisnews Liberty และข้อมูล Research ของบริษัท
  2. Username และ Password ที่ใช้ในการ Login เข้าใช้งานระบบ iFIS Internet เพื่อดูข้อมูลและทำการซื้อขายหุ้น


 • การเข้าใช้งานโปรแกรม iFIS Internet มีขั้นตอนอย่างไร?
 • 1.  เรียก URL : www.TNSitrade.com


  2.  ในส่วนของ Member Login ให้เลือกที่ปุ่ม iFIS 
  3.  ระบุ Username และ Password เดิมที่เคยใช้ Login บน www.ThanachartSec.co.th
  4.  คลิกที่ปุ่ม Submit เพื่อเข้าสู่ระบบ


  5.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลัง Login เพื่อเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม iFIS Internet และใช้งานเมนูต่างๆได้ตามปกติ

 • ทำอย่างไรหากลูกค้า iFIS Internet ลืม Password ในการ Login ผ่าน www.TNSitrade.com ?
 • ขั้นที่ 1 : ส่วนของ Member Login ให้เลือกที่ปุ่ม iFIS
  ขั้นที่ 2 : คลิกที่ Forgot Password เพื่อทำการออก Password ใหม่ หรือ แจ้งมายัง iFIS Call Center : โทร.02-217-8941 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการออก Password ใหม่ โดยจะส่งไปยัง E-mail ของลูกค้าตามที่ได้เคยแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ • ทำอย่างไรหากลูกค้าลืม Password หรือ Pin ในการ Login เข้าใช้ระบบ หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายในโปรแกรม iFIS Internet?
 • วิธีที่ 1 : สามารถติดต่อที่ที่ปรึกษาการลงทุนของท่านเพื่อขอกรอกแบบฟอร์มในการออก Password ใหม่
  (ใช้เอกสารแนบ 4) หลังจากนั้นที่ปรึกษาการลงทุนจะทำการส่งเอกสารนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการออก Password ใหม่และทำการแจ้ง Password ใหม่ให้ ลูกค้าทราบต่อไป

  วิธีที่ 2 : แจ้งมายัง iFIS Call Center 02-217-8941 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการออก Password หรือ Pin ใหม่ โดยจะทำการส่ง Password ไปยัง E-mail ของลูกค้าตามที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้เดิม