ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

เกี่ยวกับโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์


โปรแกรม TNSitrade on PC

 • การ Add/Delete หุ้นใน Favorite?
 • การ Add หุ้นใน Favorite 

  1. เลือกที่ปุ่ม Add
  2. ใส่ชื่อหุ้นหรือสัญญา จากนั้นกดปุ่ม Enter
  3. หุ้นหรือสัญญา จะแสดงข้อมูลใน Favorite ที่ท่านเลือก โดย 1 Favorite ในโปรแกรม TNSitrade สามารถ Add หุ้นได้สูงสุดถึง 20 ตัว

                       
                        

  การ Delete หุ้นออกจาก Favorite 

  1. ทำการ Double Click ที่ชื่อหุ้นจะปรากฎปุ่ม Delete ขึ้นมา จากนั้นกดที่ Delete รายชื่อหุ้นก็จะถูกตัดออกจาก Favorite ทันที
  2. หรือ กดปุ่ม Edit ก็จะปรากฎปุ่ม Delete ขึ้นมา จากนั้นกดที่ Delete รายชื่อหุ้นก็จะถูกตัดออกจาก Favorite ทันที
                                        


 • การตรวจสอบหุ้นใน Portfolio?
 • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของ Portfolio ของท่าน ผ่านทางระบบของเราได้ตลอดเวลาแบบ real time ผ่านโปรแกรม TNSitrade โดยที่ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ท่านมีอยู่ ราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น รวมถึงวงเงินคงเหลือ นอกจากนี้ท่าน ยังสามารถดู unrealized profit and loss ของหุ้นที่ท่านถือครองอยู่ เทียบกับราคาตลาด ณ ขณะนั้น ว่าเป็นจำนวน เท่าใด


 • การเรียกดู Bids/Offers?
 • ในโปรแกรม TNSitrade ท่านสามารถเลือกดูราคาและปริมาณเสนอซื้อ/ ขายที่ดีที่สุดของหุ้นนั้น 3 หรือ 5 ช่วงราคาที่ดีที่สุด ในส่วนของเมนู "Bids Offers" หรือ เมนู "Quote" จากนั้นใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการเรียกดู Bids/Offers หรือเลือกดูจาก “Favourite 1-5” ที่ท่านได้ทำการ add ไว้ใน Favorite 1-5 อยู่แล้ว โดยคลิกที่ชื่อหุ้นเพื่อดู Bids/Offers ของหุ้นที่อยู่ในแต่ละ Favourite ได้


 • การเรียกดูข้อมูลหุ้นแบบรายตัว(Stock Quote) ?
 • ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่เลือก ณ ขณะนั้น โดย
  1. ไปที่เมนู "Quote" ด้านบนของหน้าจอในโปรแกรม TNSitrade
  2. ระบุชื่อหุ้นในช่อง "Symbol" ที่อยู่ด้านซ้ายบนของโปรแกรม
  3. กด Enter หรือกด "ok"
  4. จากนั้นจะปรากฎข้อมูลหุ้น ตามที่ท่านได้เรียกดู


 • การเรียกดูความหมายของ Order Status(คำสั่ง)?
  • มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ไปที่เมนู "More"
   2. จากนั้นเลือก "Setting"
   3. จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังรูป
   4. ไปที่ "Other Information"
   5. เลือก "Order Status" จะปรากฎความหมายของ Order Status โดยสามารถเรียกดูทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้


 • วิธีการตั้งค่าหน้าจอ เพื่อดูข้อมูล Real-time บนโปรแกรม TNSitrade?
 • หากหน้าจอโปรแกรม TNSitrade ที่แสดงเล็กเกินไป ไม่เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน เกิดจากตั้งค่าของหน้า จอคอมพิวเตอร์ (Desktop) เป็น 1024x768 pixel หรือมากกว่านี้ ทั้งนี้ กำหนดมาตราฐานการตั้งค่าไว้สำหรับหน้าจอ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ดู TNSitrade คือ 800x600 pixels,256 Colors โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าใหม่ได้โดยคลิก Start \Settings\Control Panel\Display\Settings


 • กรณีที่ไม่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือสัญญา ปรากฏในหน้าจอโปรแกรม TNSitrade?
 • สาเหตุอาจเนื่องจาก user ได้หลุดออกจากระบบแล้ว โดยให้สังเกตจาก icon แสดง mode การทำงานของโปรแกรมTNSitrade (Push/Pull) ที่มุมขวาบน หากไม่มีไฟติดอยู่เลยแสดงว่า user ไม่ได้อยู่ในระบบแล้ว โดยสาเหตุที่ user หลุดออกจากระบบแม้จะเปิดหน้า TNSitrade ทิ้งไว้ อาจจะเนื่องมาจาก internet connection ของผู้ใช้เอง สามารถแก้ไขปัญหาโดยการทำการ Login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง และถ้ายังไม่สามารถดูได้อีก
  กรุณาติดต่อมาที่ TNS Call Center : 02-056-8888


 • กรณีที่หน้าจอ TNSitrade ปรากฏข้อความว่า "Sorry, You dont have permission to access this page.”?
 • โดยจะปรากฏหน้าจอนี้เมื่อ
  • ผู้ใช้ หลุดออกจากระบบไปแล้ว ก่อนที่จะมาคลิกโปรแกรม Realtime
  • เกิดการ login ซ้ำ ด้วย user เดียวกัน ทำให้ user ที่เข้าก่อนหลุดออกจากระบบ
  วิธีการแก้ไข : Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง


 • คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานโปรแกรม TNSitrade ควรเป็นอย่างไร?
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
  Hardware 
  CPUIntel Pentium III, AMD Athion หรือใหม่กว่า
  RAMอย่างน้อย 512 MB.
  Displayแนะนำ 1024x768 หรือใหญ่กว่า
  Internet Connectionแนะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
  Software 
  Operating System (OS)Windows XP, Mac OS X
  Web BrowserBrowser ที่รองรับ Flash Player Versiion 11.1 เป็นต้นไป ได้แก่ Internet Explorer (IE 6.0 ขึ้นไป), Mozilla FireFox,Google Chrome เป็นต้น
    
  Flash Playerแนะนำ Version 11.1 ขึ้นไป


 • จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่า Internet Explorer และ Windows ที่ใช้คือเวอร์ชันอะไร?
 • วิธีการตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer ทำได้ดังนี้

  • เปิด "Internet Explorer"
  • เลือกที่เมนู "Help"
  • เลือกที่" About Internet Explorer"
  • ท่านจะเห็นข้อความแสดง Version ของ Internet Explorer

  วิธีการตรวจสอบว่าท่านใช้ Windows อะไร ทำได้ดังนี้

  • คลิกขวาที่ "My Computer"
  • เลือกที่ "Properties"
  • เลือกที่ "General"
  • ท่านจะเห็นข้อความแสดงรายละเอียดของ Windows ที่ท่านใช้อยู่


 • หากเปิดโปรแกรม TNSitrade แล้วพบหน้าจอสีดำ และไม่สามารถทำงานต่อได้?
 • ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Flash Player Version 11.1 ขึ้นไป (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Flash Player) และตรวจสอบการตั้งค่า Actives X ดังนี้
  1. เปิด "Internet Explorer"
  2. เลือกที่เมนู "Tools"
  3. เลือกที่ "Internet Options"
  4. จากนั้นเลือกแถบ Security แล้วเลือกที่ Internet
  5. กดปุ่ม Custom Level จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Security Settings ขึ้นมา
  6. ให้ท่านเลื่อนดูหัวข้อ ActiveX control and plug-ins ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยประมาณ 6-7 ข้อ ให้ท่านกำหนดให้หัวข้อย่อยเหล่านั้นเป็น Enable หรือ Prompt
  7. กดปุ่ม OK แล้วทำการ Restart เครื่อง


 • จะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม TNSitrade ได้ โดยเมื่อเลือกที่เมนู TNSitrade แล้วไม่ปรากฎโปรแกรมดังกล่าว?
 • กรณีอาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเคยตั้งค่าบล็อก Pop-up ดังนั้นท่านจะต้องปลดล๊อค Pop-up ก่อน โดยท่านสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • เข้า Internet Explorer
  • เลือกเมนู Tools > Internet Options
  • เลือกเมนู "Privacy"
  • เลือก "Pop up Blocker"
  • นำเครื่องหมาย / ออกจาก "Block pop – up"
  • จากนั้นกด "OK"


 • ถ้าไม่สามารถอ่านข่าว Breaking Newsจากในโปรแกรม TNSitrade ได้ครบถ้วนทุกบรรทัด ต้องทำอย่างไร?
  • เข้าระบบและเปิดหน้าโปรแกรม TNSitrade
  • ไปที่หน้า "Internet Explorer"
  • เลือก "Internet Options"
  • เลือก "Security"
  • เลือก "Trusted sites"
  • เลือก "Sites"
  • ในช่อง "Add this Web site to the zone " ให้ใส่ข้อความ https://wwwb2.settrade.com
  • เลือก Add
  • ทำเครื่องหมาย ที่คำสั่ง " Require server verification (https:)
  • จากนั้นคลิ๊ก "OK"
  • หลังจากนั้นปิด Browser ทั้งหมด แล้ว Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง