ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

เกี่ยวกับการฟังไฟล์เสียง Analyst On Air


เกี่ยวกับการฟังไฟล์เสียง Analyst On Air

  • ไม่สามารถรับฟังบทวิเคราะห์(Analyst On Air) ได้?
  • กรณีใช้ผ่านระบบ LAN ของบริษัทฯ ให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้าน IT ของบริษัทท่านเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทของท่านได้ทำการ Block ไว้หรือไม่

    กรณีใช้ผ่าน Modem ควรมีความเร็วในการ connect ขั้นต่ำที่ 56 KB.