ไทย English++ เพื่อให้ท่านทำการซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง และ เป็นไปตามเกณฑ์ กลต.ที่ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง Suitability Test ทุกๆ2ปี ขอให้ท่านที่ยังไม่ได้จัดทำ Suitability Test ดำเนินการผ่านระบบฯ  หากไม่ได้ดำเนินการ บัญชีของท่านจะถูก Lock ห้ามซื้อ ++        
   

เกี่ยวกับการเปิดดูกราฟทางเทคนิค


เกี่ยวกับการเปิดดูกราฟทางเทคนิค

 • เมื่อเรียกดูกราฟวิเคราะห์หลักทรัพย์(Technical Chart) แล้วไม่ปรากฏภาพใดๆบนหน้าจอ แต่มีเครื่อง หมาย X ที่มุมขวาบน หมายความว่าอย่างไร?
 • กรณีนี้เกิดจากท่านไม่มีโปรแกรม JAVA Sun ในการดูกราฟ ดังนั้นท่านควรติดตั้งโปรแกรม JAVA Sun ในเครื่อง
  คอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อที่จะใช้ในการดูข้อมูลหุ้น ดาวน์โหลด JAVA Sun คลิกที่นี่


 • สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำการติดตั้งโปรแกรม JAVA Sun แล้วหรือไม่?
 • ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนดังนี้
  1. เปิด Browser Internet Explorer
  2. จากนั้นเลือกที่เมนู Tools > Internet Options
  3. เลือกที่แถบ Advanced
  4. เลื่อน Scroll down เพื่อตรวจสอบว่ามีหัวข้อ JAVA Sun ในส่วนของ Settings หรือไม่
  5. หากพบข้อหัว JAVA Sun ให้ท่านทำเครื่อง ที่ข้อความ
  6. หากท่านมีหัวข้อ Microsoft VM ด้วย ท่านต้องนำเครื่อง ออกจากหัวข้อย่อย
  7. จากนั้นกดที่ปุ่ม OK แล้วทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์