ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

News & Announcement - News & Announcement


6/12/2018
แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ www.ThanachartSec.co.th วันพฤหัสบดีที่ 06/12/2018 ช่วงเวลาประมาณ 21:00 – 23:00 น.
25/09/2018
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์ http://tns.tnsitrade.com ในวันที่ 25/09/2018 เวลาประมาณ 19:30 – 23:30 น.
15/08/2018
แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์เก่า www.TNSitrade.com วันที่ 16/08/2018 เวลา 21:00 – 16/08/2018 23:30 น.
1/08/2018
แจ้งการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และปรับระบบการเข้าสู่ระบบ กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก
20/07/2018
เพื่อป้องกันการยืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ กรุณาเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
12/04/2018
แจ้งการย้ายบริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และ e-Payment ไปยังเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com
12/04/2018
แจ้งการสมัครใช้บริการ e-Payment บนเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com เพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการ
11/04/2018
ประกาศการเรียกเก็บ Super Margin และ ปรับปรุงอัตราวางหลักประกันใหม่
11/04/2018
ประกาศ : ปรับปรุงอัตราการวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายอนุพันธ์ มีผลวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
1/04/2018
เว็บไซต์ใหม่ หลักทรัพย์ธนชาต www.ThanachartSec.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |