ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   

Training & Seminar - Training & Seminar


บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทได้จัดอบรม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
หัวข้อ สถานที่ ที่นั่ง สมัคร
ผู้ที่ร่วมฟังการอบรมจะได้รับ เอกสารคู่มือการใช้งานการซื้อขายหลักทรัพย์ทาง TNSitrade.com ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต กรุณานำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพื่อขอเปิดบัญชีได้ในวันอบรม ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Thanachart Call Center 02 056 8888